Župa Kraljice mučenika u Vukovaru- filijalna crkva Sv. Leopolda Bogdana Mandića.
Župa Mučeništva Sv. Ivana krstitelja u Berku- filijalna crkva Sv. Martina u Svinjarevcima
Župa Pokrova presvete Bogorodice, Petrovci

Postoji mogućnost razvoja ruralnog turizma u općini s obzirom na ljepotu krjobraza brežuljkastih terena sa šumama u kojima je razvijeno lovstvo na nisku divljač i naglašeno njegovanje tradicionalnih vrijednosti. Postoje brojen kuće tradicionalnog graditeljstva koje uz neznatna ulaganja mogu poslužiti za smještaj posjetitelja. Nacionalna manjina Rusina i Ukrajinaca obnovila je jednu od starih kuća, namjestila ju prema vremenu kada je bila sagrađena, napunili rukotvorinama i nacionalnim blagom dobivenim od svojih predaka. Župa Kraljice mučenika u Vukovaru- filijalna crkva Sv. Leopolda Bogdana Mandića. Prva crkva nalazila se oko ušća starog Surduka (danas potok Savak) koja je bila sagrađena od kamena i posvećena Sv.Andrijikoja se spominje oko 1300.-te godine. Crkva Sv. Križa izgrađena je u baroknom stilu, blagoslovljena je 1742. Godine, oslikana freskama, 1904. godine u crkvu se postavlja oltar koji je bio u objektu sve do domovinskog rata . Bogdanovcii su bili filijala vukovarske župe Sv. Filipa i Jakova sve do 2003. Narečena crkva u domovinskom ratu srušena je do temelja,a nova koja je u izgradnji posvećenaje Sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću 2000 godine. Župa Mučeništva Sv. Ivana krstitelja u Berku- filijalna crkva Sv. Martina u Svinjarevcima U sastavu beračkog imanja u 15. Stoljeću nalazilo se i selo Dubrava te u njemu spominje crkvu Sv. Martina koja je bila vjerovatno nešto dalje od sela oko 2 km. Crkva je vjerovatno bila u nekoj vezi sa Svinjarevima koja je bilo susjednom selu Sveti Martin. U domovinskom ratu crkva je zapaljena i razrušena, ostali su tek zidovi Danas je crkva potpuno obnovljena i izgrađen je potpuno novi toranj i zvonik. Župa Pokrova presvete Bogorodice, Petrovci Grkokatolička župa osnovana je 1837. Godine,a Rusini počinu sa izgradnjom crkve 1855., 1982. je u potpunosti izgrađena. Župa pripada Križevačkoj biskupiji. Obnavljana je 1939., a u domovinskom ratu pretrpjela je oštećenja. Pravoslavna crkvena opština Petrovci Pravoslavna crkvena opština Petrovci obuhvaća Petrovce, te Stare i Nove Jankovce. Crkva Vaznesenja Kristovog sagrađena je 1769.