ODLUKA o izboru predsjednika Savjeta mladih Općine Bogdanovci

R J E Š E N J E o izboru članova Savjeta mladih Općine Bogdanovci

SAVJET MLADIH OPĆINE BOGDANOVCI PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU

JAVNI POZIV za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Bogdanovci

ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Bogdanovci