Iz svega navedenoga jasno je da se može zaključiti kako je osnovna grana poljoprivredna te da razvoj poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava (kojih je oko 240 od kojih je 40-ak u sustavu PDV-a) koja će kroz djelatnosti bilinogojstva , stočarstva te povezanih uslužnih djelatnosti uvelike utjecati na razvoj općine. Osnovne snage Općine Bogdanovci vidimo u dva značajna pravca i to: 1. razvoj poljoprivrede i stočarske proizvodnje, te njihove prerade do finalne proizvodnje te razvoj seoskog turizma. S obzirom na ljepotu krajobraza, sačuvane kuće tradicionalnog graditeljstva, mogućnosti u razvoju lovnog i robolovnog turizma, kulturno-umjetnička događanja itd.“ Ruralni razvoj podrazumjeva njegovanje specifičnosti kraja, etno vrijednosti, kulturnih i spomeničkih baština, sakralnih mjesta, posebitosti kulinarskih specijaliteta, različitosti ljudi u vjeri, običajima koji daju mozaik ljepote multinacionalnog bogatstva koji razbija monotoniju te potiče radoznalost i specifičnu ponudu.