PLAN PRORAČUNA za 2019. godinu

PRORAČUN ZA 2019. godinu - posebni dio (sa projekcijom 2020. i 2021.)

PROJEKCIJA PRORAČUNA

PRORAČUN Općine Bogdanovci za 2019. godinu