Osposobljavanje i povezani prijevoz ciljane skupine

OSPOSOBLJAVANJE PETNAEST RADNICA PROGRAMA „ZAŽELI“- OPĆINE BOGDANOVCI ZA GERENTODOMAĆICE

Petnaest radnica za pomoć u kući projekta„Zaželi“ -Program zapošljavanje žena na području Općine Bogdanovci, Kodni broj: UP:02.1.1.05.0042 nakon završetka radnog odnosa u trajanju od 24 mjeseca započeloje sa osposobljavanjem za gerentodomaćice u Učilištu Modus u Vukovaru. Program osposobljavanja započeo je 02. siječnja 2020. a trajat će najkasnije do 15. svibnja 2020. godine. Djelatnice će nakon toga steći znanja i vještine za pomoć u potrebama osoba treće životne dobi te će dobiti Uvjerenja za stečenu kvalifikaciju koja je verificirana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja a ista će biti upisana i u radnu knjižicu.

 

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunskoj  stavci troška pod nazivom: Osposobljavanje i povezani prijevoz ciljane skupine   temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-66, od 17. studenoga 2017.godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Zaželi -Program zapošljavanje žena na području Općine Bogdanovci, Kodni broj: UP:02.1.1.05.0042., KLASA: 910-04/17-07/59, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1, od 01. prosinca 2017.godine.

 

 

 

U Bogdanovcima, 05.02.2020.                                                                                                      Asistentica projekta

                                                                  Irena NađPogledajte video: