Općina Bogdanovci
Bana J. Jelačića 1
32000 Bogdanovci

Telefoni:
032/576 - 006
032/576 - 904
032/576 - 903
032/576 – 128
Fax:
032/576 - 006
032/576 - 904
032/576 – 903

Email: info@opcina-bogdanovci.hr