Račun prihoda i izdataka 2014

BILJEŠKE Za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Financijski plan Bogdanovci za 2016

Izmjene i dopune proračuna 2017

Izmjene Plan razvojnih programa 2016

Izvršenje 2017 - posebni dio

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna 2016

Odluka o izvršenju proračuna 2014

Odluka o usvajanju - vijeće

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna 2017

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2020. godinu

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2018. - 2019. godinu

PRORAČUN Općine Bogdanovci za 2018. godinu

PRORAČUN Općine Bogdanovci za 2016. godinu

PRORAČUN Općine Bogdanovci za 2017. godinu

PLAN PRORAČUNA za 2018. godinu

RAČUN PRIHODA I IZDATAKA

PLAN PRORAČUNA ZA 2015.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA Općine Bogdanovci za razdoblje 2017. do 2019. godine