Vodić za građane 2019

ODLUKA o usvajanju polugodišnjeg izvršenja proračuna Općine Bogdanovci za 2018. godinu

PRIJEDLOG PRORAČUNA Općine Bogdanovci za 2019. godinu

RAČUN PRIHODA I IZDATAKA 2018