Print

Udruge u općini Bogdanovci

Udruga "Bogdanovačka etno škrinjica"

Osnovana je 15 listopada na blagdan Sv. Terezije avilske, ujedno i nebeske zaštitnice udruge. Udruga se bavi očuvanjem kulturne baštine sela Bogdanovaca i bliže okolice, nastoji očuvati i njegovati autohtone ručne radove i prenijeti znanja na mlađe naraštaje. Održava radionice, izložbe, promocije, sajmove, s naglaskom na kulturni identitet Slavonije, Baranje i Srijema...

 

Kulturno umjetničko društvo "Dukati"

KUD "Dukati" Svinjarevci osnovano je 1974. godine na inicijativu nekolicine građana. Njeguje izvorni folklor rodnog kraja istočne Slavonije.KUD djeluje kroz folklornu, pjevački i tamburašku sekciju od oko 50-ak članova što aktivnih što onih koji ga podržavaju. Za vrijeme domovinskog rata KUD nije aktivno djelovao zbog progonstva članova da bi se 1995. godine ponovo registrirao i od tad do danas djeluje bez prestanka. KUD "dukati imao je mnogo značajnih nastupa u dragoj nam domovini kao što su:

- Vinkovačke jeseni

- Đakovački vezovi

- Zagreb

Te nastupe u BiH:

- Mostar

- Posušje

- Žepče

Kulturno umjetničko društvo «Joakim Hardi» Petrovci

Prvi organizirani rad na planu kulturno-prosvjetnog i umjetničkog rada u Petrovcima označava početak rada unutar Rusinskog narodnog prosvjetnog društva – filijala Petrovci 1919. godine. To je vrijeme kada učeni ljudi i inteligencija organizira: kazališne predstave, zborno pjevanje, plesne koreografije te ostala kulturna događanja.

1927. godine osniva se čitaonica, a kasnije gimnastička organizacija. Od 1945.-1948. godine društvo djeluje u okvirima Rusinske matice kada se taj vid rada gasi, te se u godinama 1949. i 1950. organizira u okvirima organizacije Narodnog fronta.

Sadašnje ime društvo voljom svojih članova dobiva 1950. godine i djeluje do okupacije vojnih formacija JNA i srpskih paravojnih formacija 1991. godine kada je većina Petrovčana protjerana iz svojih domova.

Društvo se u progonstvu organiziralo i djelovalo u suradnji sa društvima sa neokupiranog područja RH.

Mirnom reintegracijom i povratkom prognanog stanovništva u Petrovce, društvo nastavlja sa svojim radom i sudjeluje u organizaciji 25. središnje manifestacije kulture Rusina i Ukrajinaca «Petrovačko zvono».

U proteklih 90 godina kulturno-prosvjetna i umjetnička djelatnost ostvaruje se kroz sekcije:

- zborna sekcija (muški, žeski, mješoviti)

- folklorna sekcija (osnovnoškolci, srednjoškolci i izvorna grupa plesača)

- dramska sekcija (mješovito)

- vokalni interpretatori Rusinskih i Ukrajinskih pjesama

- orkestar narodnih instrumenata

- knjižnica i čitaonica

Pored nastupa u Hrvatskoj društvo nastupa i u inozemstvu od kojih izdvajamo nastupe u Slovačkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Vojvodini i Ukrajini.

Zbog svog rada, te ostvarivanja pozitivnih vrijednosti društvo je više puta nagrađivano i odlikovano raznim priznanjima, diplomama i zahvalnicama.

 

KUD "Seljačka sloga"

Kao i svako slavonsko i srijemsko mjesto, tako se i Bogdanovci mogu dičiti svojim KUD-om «Seljačka sloga» osnovanim daleke 1935. godine. Do 1991. mještani i samo društvo obilovalo je bogatstvom narodne nošnje i glazbenih instrumenata. Sami Bogdanovčani bili su ponosni na svojinu i na svim smotrama dosezali su velike rezultate, koji se protežu sve do danas.

Početkom Domovinskog rata KUD prestaje s radom, sve nošnje su potpuno uništene kao i instrumenti. 1994. godine obnavlja se rad KUD-a u progonstvu u Slatini, gdje djeluje do povratka u naše selo.

Danas KUD broji oko 60-ak članova što aktivnih što onih koji nas podržavaju u radu . Radimo u 3 sekcije: - folklorna mlađa, folklorna starija i tamburaška, koja ima tri grupe, odnosno podijeljeni su u 3 dobne skupine.

KUD svake godine organizira i Bogdanovačke folklorne večeri. U progonstvu su održane 3. pod dopunjenim nazivom «Povratak»

Danas naša smotra traje 3 dana i sastoji se od:

- Smotre konja i konjskih zaprega,

- Bogdanovačke folklorne večeri i

- Igre na sokaku (dječja smotra folklora).

Na smotri sudjeluje i po 17 društava iz cijele Hrvatske pa i izvan nje, posebno ističemo KUD «Ravnica» iz Male Bosne iz Vojvodine pokraj Subotice, naše drage Bunjevce, koji svojim nastupom oduševe gledatelje.

 

Konjogojska udruga "SRIJEM"

Konjogojska udruga „SRIJEM“ osnovana je 13.12.2008. godine kojoj je cilj očuvati veliko blago naše Slavonije, KONJE! Udruga broji 24 člana, broji 11 konja i 6 ždrjebadi, a u samom mjestu Bogdanovci sveukupno ima 17 konja 10 ždrjebadi. Udruga je sudjelovala na raznim manifestacijama konja i konjanika i to u mjestima Otoku, Komletincima, Vinkovačkom Novom selu, Tenji, Rokovcima, Mikanovcima,