Print

Odluka o stipendiranju studenata

Članak 2. 

Stipendije redovitim studentima s prebivalištem na području Općine Bogdanovci dodjeljuju se s namjerom pružanja novčane nagrade za podmirenje dijela troškova studiranja.

Članak 3.

Pravo ostvarivanja stipendije imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima :

-          da su državljani RH s prebivalištem na području Općine Bogdanovci

-          da su redoviti studenti

-          da su upisali 2 i više godine studija

-          da nisu stariji od 27 godina

-          da studiraju u RH

Članak 4.

Stipendije se ostvaruju putem podnijetih zamolbi, uz predočenje dokumenata o udovoljavanju uvjeta definiranih čl.3 ove Odluke.

Članak 5.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu 2012/2013., u iznosu od 1.000,00 kn po studentu, jednokratno.

Članak 6.

Novčana sredstva osiguravaju se u proračunu Općine Bogdanovci.

Članak 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.01. do 01.10. 2013. godine.

Načelnik općine

Marijan Gelo dr.vet.med.