Print

Odluka o stipendiranju studenata

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOGDANOVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 400-08-12-03/
Ur. broj:2196/03-12-03
Bogdanovci, 17.prosinca 2012.godine

Na temelju članka 47. Statuta općine Bogdanovci ( Sl. vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/09) načelnik Općine donosi:

ODLUKU
o stipendiranja studenata s područja Općine Bogdanovci

 

Članak 1.

Odlukom o stipendiranju studenata s područja Općine Bogdanovci ( u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se opći uvjeti, postupak, te kriteriji dodjele stipendija Općine Bogdanovci.