O općini

Print

.

 

Dobrodošli na službene web stranice Općine Bogdanovci !


Općina Bogdanovci konstituirana je kao jedinica lokalne samouprave unutar Županije vukovarsko-srijemske u čijem sastavu se nalaze naselja: Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci.

Graniči sa šest jedinica lokalne samouprave: na jugu i jugo-zapadu sa Općinom Stari Jankovci, na zapadu sa Općinom Nuštar, na sjeveru sa Općinom Trpinja i Gradom Vukovarom, na istoku sa općinama Negoslavci i Tompojevci.

Općina Bogdanovci površine je 51,7 km2, a prema popisu stanovništva iz 2011. godine imala je 1.960 stanovnika, koji su živjeli u statistički promatrano tri naselja: Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci. Općina Bogdanovci zauzima 2,1% površine Županije, a stanovništvo Općine sudjeluje s 1,2% u broju stanovnika Županije.

Prema popisu stanovništva 2011. godine u općini Bogdanovci živi 1.960 stanovnika, a u samom općinskom središtu Bogdanovcima 710 stanovnika. Ako promatramo ukupan broj stanovnika na prostoru današnje općine (3 naselja) od 1948. godine do 2001. godine možemo konstatirati tendenciju rasta broja stanovnika do 1971. godine, a zatim stalnog opadanja broja stanovnika sve do danas. Naravno najveći pad broja stanovnika prisutan je u vremenskom razdoblju od 1991. do 2011. godine, uzrokovan ratnim događanjima. U tom se razdoblju stanovništvo s predratnih 3.167 stanovnika (100%) smanjilo na današnjih 1.960 stanovnika (62%), tj. općina je izgubila 25% svoje predratne populacije. Danas su procesi obnove i povratka još u tijeku, te se ne može govoriti o konačnom broju stanovnika na ovom području. Iako broj stanovništva iz godine u godinu opada, uz gospodarsako jačanje i odgovarajuću strategiju razvoja ipak se očekuje povećanje broja stanovništva u budućnosti.

Naselja Petrovci prema popisu stanovništva iz 2011. ukupno stanovnika ima 864. U naselju Svinjarevci ukupno stanovnika ima 386. Nažalost tendencija mortaliteta je sve veća, a natalitet je u negativnom prirastu. Nadamo se uz napredak gospodarstva naše Republike Hrvatske te ujedno i naše županije Vukovarsko-srijemske vjerujemo da će velikim projektom Slavonije osjetit se pozitivna budućnost i na našoj Općini Bogdanovci.

Print

Ustrojstvo općine Bogdanovci

 

 

Marko Barun bacc.admin.publ. 
Načelnik
Tel/fax: 032/576-006


Mario Pavlović 
Zamjenik načelnika
Tel/fax: 032/576-006
Jaroslav Međeši, dipl. oec.
Zamjenik načelnika - predstavnik nacionalnih manjina
Tel/fax: 032/576-128
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:
Ivan Pole dipl. ecc.
Pročelnik
Tel: 032/576-904

Maja Župan 
administrativni referent
Tel/fax: 032-576-903
Jelka Harhaj
spremačica

 

Print

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom općine.

Općinsko vijeće ima 13 članova izabranih na način određen zakonom.

Članovi vijeća su:

1.       Marijan Gelo                  

2.       Juraj Mihajlović                       

3.       Ivan Božić                  

4.       Željko Ergović       

5.       Kata Božić   

6.       Mirko Hardi        

7.       Goran Dubroja         

8.       Tomislav Rac            

9.       Andreja Magoč                

10.   Miroslav Morhan     

11.   Mirko Gelo           

12.   Dalibor Katić              

13.   Andrija Krizmanić