Print

Razvoj gospodarstva

Written by Super User. Posted in Gospodarstvo

 

Od ukupne površine koja zauzima 5.175 ha najveći dio zauzimaju poljodjelske površine 4.434 ha od čega su oranice 4.172 ha, voćnjaci 40 ha, vinogradi 42 ha, pošnjaci 158 ha, trstici 17 ha, livade 6 ha, te neplodno tlo 312 ha. Šume su koncetrirane u zapadnom dijelu Općine površine 429 ha.

Iz svega navedenoga jasno je da se može zaključiti kako je osnovna grana poljoprivredna te da razvoj poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava (kojih je oko 240 od kojih je 40-ak u sustavu PDV-a) koja će kroz djelatnosti bilinogojstva , stočarstva te povezanih uslužnih djelatnosti uvelike utjecati na razvoj općine.

Osnovne snage Općine Bogdanovci vidimo u dva značajna pravca i to:

1. razvoj poljoprivrede i stočarske proizvodnje, te njihove prerade do finalne proizvodnje te razvoj seoskog turizma. S obzirom na ljepotu krajobraza, sačuvane kuće tradicionalnog graditeljstva, mogućnosti u razvoju lovnog i robolovnog turizma, kulturno-umjetnička događanja itd.“

Ruralni razvoj podrazumjeva njegovanje specifičnosti kraja, etno vrijednosti, kulturnih i spomeničkih baština, sakralnih mjesta, posebitosti kulinarskih specijaliteta, različitosti ljudi u vjeri, običajima koji daju mozaik ljepote multinacionalnog bogatstva koji razbija monotoniju te potiče radoznalost i specifičnu ponudu.