Print

OSMA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BOGDANOVCI

 Sazivanje osme sjednice Općinskog vijeća Općine Bogdanovci

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

ODLUKA o usvajanju  Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na podruĉju Općine Bogdanovci

ODLUKA o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova , raslinja i biljnih otpadaka

ODLUKA o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

ODLUKA  o praćenju izvršenja Plana zaštite od požara  i tehnoloških eksplozija za Općinu Bogdanovci

ODLUKA o mjerama zaštite  od poţara za vrijeme ţetve i vršidbe

 

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA  javnih potreba u športu za razdoblje siječanj-prosinac 2017.godine

 

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA  javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj-prosinac 2017.godine

 

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture  u  naseljima Općine Bogdanovci u 2017. godini

ODLUKA o visini koeficijenata za dužnosnike uposlene u Općine Bogdanovci 

ODLUKA o usvajanju izvješća o provedbi socijalnog programa u 2017.godini

 

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u naseljima Općine Bogdanovci u 2017. godini

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bogdanovci

Print

SEDMA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BOGDANOVCI