Print

Odluke Načelnika

 

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim studentima akademske godine 2017./2018

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bogdanovci za 2017. godinu (kratkoročni plan)

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći redovnim studentima akademske godine 2016./2017.

 

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2015. godinu

Zaključak

Zaključak o odricanju od prava prvokupa preventivno zaštićenog kulturnog dobra

Pravilnik o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Bogdanovci

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Bogdanovci u 2016. godini

Zaključak i naredba o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve i vršidbe na području Općine Bogdanovci u 2015. godini

Odluka o stipendiranju studenata s područja Općine Bogdanovci

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Bogdanovci

Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

Predstavnik općine Bogdanovci