Print

Dokumenti

 

Popis korisnika sponzorstava i donacija Općine Bogdanovci od 01.01.2018. godine

PLAN NABAVE ZA 2018.

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2017.

PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE - 30.06.2017.

Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 80. zakona o javoj nabavi ("narodne novine" br. 120/16)

Odluka o davanju koncesije za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bogdanovci

Plan nabave za 2017. godinu

Pregled sklopljenih ugovora i sporazuma u 2016. g

Izmjene plana javne nabave za 2016. godinu

Popis korisnika sponzorstava i donacija Općine Bogdanovci od 01.01.2016. do 31. 12. 2016.godine

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u razdoblju od 01.01. - 30.06.2016. godine

Popis korisnika sponzorstava i donacija Općine Bogdanovci od 01.01.2016. godine

Plan nabave za 2016. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u razdoblju od 01.07. - 31.12.2015. godine

Izmjena plana javne nabave za 2015. godinu

Popis korisnika sponzorstava i donacija Općine Bogdanovci od 01.01.2015. godine

 
 

Popis korisnika donacija od 01.01.2015.g.

Izmjene plana Javne nabave za 2014. godinu

Prijavnica za isticanje kandidatura za člana i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Bogdanovci

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja od 01.01.-30.06.2014. god.

STATUT OPĆINE BOGDANOVCI

POSLOVNIK Općinskog vijeća Općine BOGDANOVCI

Popis korisnika donacija od 01.01.2014.g.

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u Petrovcima

Javni poziv u okviru Projekta "New step" 

  - obrazac prijave projekta

  - upute za popunjavanje obrasca

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Plan javne nabave za  2014. god.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja od 01.07.-31.12.2013. god.

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2013. godinu

Pregled sklopljenih ugovora i sporazuma u 2013. godini

Izjava načelnika

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja od 01.01.-30.06.2013. god.

Pregled sklopljenih ugovora

Plan javne nabave 2013

Izmjene i dopune plan javne nabave za 2012. godinu