Print

UGOVORI O JAVNOJ NABAVI ZA 2010. GODINU

 

Red.br.
Evidencijski broj nabave
Vrsta provedenog postupka
Datum sklapanja ugovora
Iznos sklopljenog ugovora
1.
MV 01/10
Otvoreni postupak javne nabave
16.09.2010
197.200,00 kn
2.
MV 02/10
Otvoreni postupak javne nabave
29.11.2010
151.870,98 kn

Nastavak u slijedećem redu
Red.br.
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor
Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor
Datum konačnog izvršenja ugovora
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1.
45 dana
Suton d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i ostale usluge
18.11.2010
266.742,47 kn
2.
45 dana
Zajednički elektroinstalatersko- zidarski obrt "EL-TEL-FRIZ"
17.03.2011
151.870,97 kn
Temeljem Zaključka Vlade donesenog na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, a koji se odnosi na provedbu članka 20 .stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama o izvršenju ugovora o javnoj nabavi donosimo ovdje obrazac sa podatcima o ugovorima sklopljenim u 2010. godini.