Print

Udruga Općina u Republici Hrvatskoj

 

04. i 05. ožujka u Zagrebu i Općini Rugvica održana su predavanja i savjetovanja načelnika i gradonačelnika članica Udruge Općine u Republici Hrvatskoj. Zaključak načelnika prema modusima predavanja da rad vertikalom odozgo prema dolje je aktivan, čak što više podržavajući sa novim financijskim izravnavanjem, ali sa sugestijama ispravke određenih nepravilnosti koje se osjete na terenu, točnije u jedinici lokalne samouprave.

Na sjednici udruge općina održanoj u Rugvici kraj Zagreba, nazočio je predsjednik Vlade RH gosp. Plenković te obrazložio i najavio smjernice Vlade prema jedinicama lokalne samouprave koje bi trebale imat još bolji položaj nego danas. Cilj demografske mjere potpomognutim područjima u čijoj prvoj skupini Općina Bogdanovci se nalazi od 01.01.2019.

Uz govore plaketu za rad u našoj županiji prepoznali su našeg Mladena Markešića iz TINTL-a razvojne agencije sa naglaskom da je od 2012.-te godine sa svojim timom u našu županiju putem EU projekata slilo 25.000.000,00 eura na naše područje.