Print

Održavanje površina Općine Bogdanovci

 

Krajem 2018-te godine pokrenuli smo čišćenje i terupiranje kanale i površina koje su obrasle prirodom. Započeli smo sa naseljem Bogdanovci, a već u siječnju ove godine započeli smo ujedno i u naselju Svinjarevci. Nakon završetka tog dijela preć ćemo i na naselje Petrovci.

Osim dijela održavanja započet ćemo u sva tri naselja sa izradom otresnica koje su prijeko potrebne te održavanje prohodnosti lenija u suradnji sa poljoprivrednicima Općine Bogdanovci.

Sva sredstva od prihoda poljoprivrednog zemljišta kojima Općina Bogdanovci raspolaže sukladno programu korištenja sredstava koristi se za uređenje poljskih puteva, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje kanalske mreže, financiranje vodovoda i kanalizacije, provođenje deratizacije i dezinsekcije, katastarsko geodetske izmjere zemljišta, zbrinjavanje lešina, nabavka strojeva i priključaka za održavanje te niz drugih pretećih troškova.