Print

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana

 

Općinski načelnik raspisuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz sredstava Proračuna Općine Bogdanovci za 2019. godinu. Planirana vrijednost natječaja je: 375.000,00 kuna. Najveći iznos za projekte ili programe samo jedne udruge do 100.000,00 kuna. 

Rok za podnošenje prijava traje do 11. veljače 2019., uz obvezu svake od udruga koja će se javiti na natječaj da do 11. veljače 2019. podnesu i svoj financijski plan rada za 2019. godinu te financijsko izvješće za 2018. godinu uz posebno obrazloženje utrošenih sredstava uplaćenih od strane Općine Bogdanovci. 

Svim udrugama Općine Bogdanovci bit će dostavljeno na njihove adrese te za ostale detalje i informacije možete dobiti na stranici Općine Bogdanovci: http://www.opcina-bogdanovci.hr/ ili na broj telefona: 032/576-904.