Print

Novi Zakon o područjima posebne državne skrbi

 

Temeljem novog Zakona o područjima posebne državne skrbi koji stupa na snagu od 01.01.2019. Općina Bogdanovci pripada prvoj skupini tijekom Domovinskog rata okupirana područja gradova i općina koja se nalaze neposredno uz državnu granicu, a općinsko središte nije od državne granice udaljeno više od 15km zračne linije i nema više od 5000 stanovnika prema popisu pučanstva iz 1991. godine.

Dakle, od 01.01.2019. Općina Bogdanovci putem zakona područje posebne državne skrbi.

Link: Zakon o područjima