Print

Obavijest

 

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ
Obavještavaju se građani da im je Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći osigurano ostvarenje jednakosti pred zakonom, ostvarenje pravne zaštite te pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima (iz proračunskih sredstava Republike Hrvatske).
VRSTE PRAVNE POMOĆI su primarna i sekundarna. 
PRIMARNA PRAVNA POMOĆ - pružaju uredi državne uprave u županijama, ovlaštene udruge i pravne klinike. Uredi državne uprave u županijama su ovlašteni u pružanju primarne pravne pomoći davati opće pravne informacije, pravne savjete i sastavljati podneske. 
Primarna pravna pomoć obuhvaća:
- opća pravna informacija, 
- pravni savjet, 
- sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, 
- zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima, 
- pravna pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.

SEKUNDARNA PRAVNA POMOĆ - pružaju odvjetnici. 
Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:
1. pravna pomoć u vidu:
- pravnog savjeta, 
- sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem, 
- sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima, 
- zastupanja u sudskim postupcima, 
- u mirnom rješenju spora, 
2. oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka (polaganje predujma troškova svjedoka, tumača, vještaka, uviđaja i sudskih oglasa),
3. oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi, 
4. oslobođenje obveze uplate predujma troškova izvansudskog postupka nad potrošačem (stečaj potrošača)
Sekundarna pravna pomoć se može odobriti u sljedećim postupcima:
- u svezi sa stvarnim pravima, 
- iz radnih odnosa, 
- iz obiteljskih odnosa, 
- ovršnim postupcima i postupcima osiguranja, 
- mirnog rješenja spora, 
- iznimno, u svim ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima kada takva potreba proizlaz iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, a u skladu s temeljnom svrhom ovoga Zakona. 
Kako se ostvaruje besplatna pravna pomoć?
Postupak za ostvarivanje primarne pravne pomoći pokreće se izravnim obraćanjem pružatelju primarne pravne pomoći. 
Postupak za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnom uredu državne uprave u sjedištu županije ili ispostavama Ureda na području županije u kojima podnositelj zahjteva ima prebivalište odnosno boravište. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu (ZOPP) uz koji se prilaže suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini (ZOPP-5)-
Korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu iz sustava socijalne skrbi i korisnici prava o opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata prilažu uz zahtjev presliku rješenja ili potvrde o korištenju socijalne skrbi ili opskbnine. 
Popunjeni obrasci predaju se putem pošte ili osobno u pisarnicama Ureda i ispostava:
- Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Vukovar, Županijska 11
(podnositelji s područja Vukovara, Iloka i Županje) - telefonski kontakti: 032 492 085, 032 492 081.
- Ispostava u Vinkovcima, Vinkovci, Glagoljaška 27
(podnositelji s područja Vinkovaca i Otoka) - telefonski kontakti: 032 344 000. 032 344 011

Podnositelji s područja Županje, Iloka i Otoka mogu osobno predati zahtjev u ispostavama Ureda:
- ispostava u Županji, Županja, J.J.Strossmayera 16, 
- ispostava u Iloku, Ilok, Trg N. Iločkog 16, 
- ispostava u Otoku, Otok, V. Nadzora 1, 
(zaprimljene zahtjeve pisarnice će najkasnije sljedećeg dana dostaviti u rad stvarno i mjesno nadležnoj ustrojstvenoj jednici)

Za sva pitanja i nedoumice vezane za pružanje i korištenje pravne pomoći možete nam se obratiti i putem e-pošte: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.