Print

Kulturna manifestacija "Kad je golubica letjela"

 

Započela je kulturna manifestacija 8. po redu "Kad je golubica letjela" u našim Petrovcima. Održavanje identeta i kulture rusina u Republici Hrvatskoj. Na kulturnoj manifestaciji sudjelovala su kulturna društva iz Osijeka, Mikluševaca, Stari Jankovaca, Čakovaca, Našički Markovac, Šida iz Vojvodine, Podkarpatija iz Ukrajine te mnogi drugi. Rusnak Udruga Rusina u Republici Hrvatskoj slavi 15 godina postojanja. 

Na kulturnoj manifestaciji u ime Općine Bogdanovci nazočio je načelnik općine gosp. Barun sa zamjenikom načelnika pripadnika nacionalnih manjina gosp. Međeši.