Print

Javna tribina u mjestu Petrovci

 

Javna tribina u mjestu Petrovci

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOGDANOVCI
OPĆINSKI NAČELNIK

Poštovani mještani Petrovaca!

Pozivam Vas na javnu tribinu koja će se održati u Petrovcima, 29. kolovoza 2018. (srijeda) s početkom u 20:00 sati u Sokolani, Bana Josipa Jelačića 9.
Javna tribina održat će se na temu poboljšanja kvalitete života mještana Petrovaca na području Općine Bogdanovci te drugih aktualnih pitanja.

Načelnik Općine Bogdanovci
Marko Barun, bacc.admin.publ.