Print

2. Dječji susret KUD-a "Seljačka sloga" Bogdanovci 2018.

 

Na prekrasnu nedjelju 08.07.2018. dječji osmjeh odzvanjao je u Doli kod Gospe u Bogdanovcima. Uz zvukove svirača i krčkanje roštilja na vatri održane su dječje igre.

Jedno od igara su bile trčanje u tri skupine, skakanje u vrećama, jedenje krempite zavezanih ruku, povlačenje konopa i graničara. Naravno da su u svemu morali sudjelovati i roditelji posebno mame koje su se iskazale u borbi povlačenja konopa gdje su pobjedile muškarce u dosta teškoj borbi.

Voditeljica dječje skupine KUD-a "Seljačka sloga" Bogdanovci gđa. Ivana Kiš pripremila je djecu i roditelje za igre, a načelnik Općine gosp. Barun bio je sudac gdje je djeci opisivao pravila igre i vodio računa o sigurnosti.

U svakoj skupini osvojili su medalje za prvo, drugo i treće mjesto. Na kraju kada su pobjednici dobili svoje medalje načelnik je poklonio u ime Općine Bogdanovci poklon paketiće svakom djetetu bez obzira tko je bio prvi ili zadnji jer su taj dan svi pobjednici!

Zahvaljujemo svim roditeljima, djeci, sviračima, Moj Dom d.o.o., Općini Bogdanovci i voditeljici dječje skupine KUD-a Seljačka sloga Bogdanovci u organizaciji 2. Dječjeg susreta KUD-a " Seljačka sloga" Bogdanovci

Ostale fotografije možete vidjeti u albumu na stranici KUD-a Seljačka sloga Bogdanovci https://www.facebook.com/kudseljackaslogabogdanovci/