Print

Međunarodna suradnja Hrvatske i Srbije na projektu FORRET

 

Projekt FORRET je zajednički projekt institucija iz Hrvatske i Srbije koje se bave upravljanjem vodama i šumama, uključujući i zaštitu prirode i očuvanje bioraznolikosti po kojem je projektno područje prekograničnog sliva Save sa prirodnim poplavnim područjima u regiji Spačvansko-Morovićkih šuma u pograničnom području Hrvatske i Srbije, područje od posebnog značaja kako za nacionalna gospodarstva vezano uz održivo gospodarenje šumama i razvoj, tako i za mnoge značajne vrste i staništa koja obitavaju u dobro očuvanim hrastovim šumama i močvarama ovog područja.

Uz glavni cilj projekta, smanjenje rizika od poplava, kroz uspostavu zajedničkog monitoringa i mjera upravljanja rizicima od poplava, prvenstveno mjera zelene infrastrukture (među kojima bi bila i prekogranična šumska retencija za rasterećenje savskih velikih voda), osigurat će se uvjeti boljeg ekološkog stanja područja, što će doprinijeti kvalitetnijem upravljanju šumama, kao i očuvanju bioraznolikosti ovog područja jedinstvene vrijednosti. Provedba projekta započela je 1. rujna 2017. i predviđena je u trajanju od 30 mjeseci, odnosno završetak i zatvaranje projektnih aktivnosti planirano je krajem veljače 2020. godine. 

Vrijednost projekta je 1.626.842,24 eura, od čega se planira 85% financirati iz Programa prekogranične suradnje IPA Hrvatska-Srbija 2014.–2020., a preostalih 15% će financirati projektni partneri: u Republici Hrvatskoj - Hrvatske vode kao vodeći partner, u Republici Srbiji - Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine”, Javno preduzeće „Vojvodinašume” - nadležno za upravljanje šumama u Srbiji i WWF Adria međunarodna udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti.

Načelnik općine nazočio se početku provedbe projekta jer veže se sama Vukovarsko-srijemska županija jer povezanost međusobnih općina u riješavanju problema te spriječavanje budućih otklanjanjem rizika.

http://www.voda.hr/hr/novosti/medunarodna-suradnja-hrvatske-srbije-na-projektu-forret