Print

Google Maps - Općina Bogdanovci

 

Google Maps je Googleova tehnologija besplatnih digitalnih mrežnih karata, koje čine osnovu mnogih servisa i usluga, od pregledavanja satelitskih snimaka, planiranja trase putovanja plana kretanja, lokatora traženih mjesta i ostalo. 

Najkorisnija mogućnost Google Mapsa je skup podataka o cestama i prometnicama sa pripadajućim svojstvima i oznakama, turističkih lokacija, prirodnih i umjetničkih znamenitosti, društvenih lokacija, geopolitičkim određenjima i ostalo. 

U skladu sa modernizacijom i povezanošću Općina Bogdanovci je počela obilježavati mjesta na google kartama prema kojima će biti lakše snalaženje svima gostima naše Općina u svim naseljima i označavanje događaja na našem području.