Print

OBAVIJEST

 

Prema planu rada dimnjačarsko-uslužnog obrta "EKO-DIM" djelatnici dimnjačarskog uslužnog obrta vršit će usluge kontrole i čišćenja dimnjaka u naseljima Općine Bogdanovci 20.-21.03.2018.

Za sve informacije mogu se obratiti na telefon: 032/367-819