Print

Osposobljavanje čelnika JLS za obavljanje poslova civilne zaštite

 

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite svi župani, gradonačelnici i načelnici dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku 6 mjeseci od stupanja na dužnost prema propisanom programu osposobljavanja.

Nositelj osposobljavanja je Državna uprava za zaštitu i spašavanje, čiji predavači su, u velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru, održali osposobljavanje čelnika jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave na području Vukovarsko-srijemske županije za obavljanje poslova civilne zaštite.

Sve sudionike pozdravio je župan Božo Galić.

Osposobljavanje je obuhvatilo slijedeće teme: sustav civilne zaštite, planske aktivnosti u sustavu civilne zaštite i izgradnju kapaciteta za djelovanje, rukovođenje i koordinaciju operativnim snagama sustava civilne zaštite, osnove kriznog upravljanja i procjene rizika, odnose s javnošću-odnosi s medijima, psihološke aspekte ponašanja u kriznim situacijama i studija zamišljenog događaja.

Na ovaj način nastoji se našim građanima još jednom ukazali na važnost sustava civilne zaštite i osposobljenosti čelnika kao odgovornih osoba unutar samog sustava.