Print

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE BOGDANOVCI

 

Na temelju članka 19. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Bogdanovci, Klasa: 021-05/15-01/1, Urbroj: 2196/03-01/01-15-01 od 26. ožujka 2015.g. (u daljnjem tekstu. Odluke), utvrđuje

 

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA

1. Odlukom Općinskog vijeća Općine Bogdanovci od 26. ožujka 2015. raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Bogdanovci.

Odluka Općinskog vijeća Općine Bogdanovci stupa na snagu 03. travnja 2015.

Svi potrebni obrasci bit će objavljeni na službenim internet stranicama Općine Bogdanovci i moći će se 

podići u prostorijama Općine Bogdanovci, Bogdanovci, B.J.Jelačića 1.

 

Izbori će se održati u nedjelju 17. svibnja 2015.

 2. Rokovi teku od

03. travnja 2015. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju prispjeti (biti zaprimljeni u) nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle

16. travnja 2015.do 24:00 sata

te moraju biti ovjereni od strane javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva.

4. Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i u na oglasnim pločama općine(za svaki mjesni odbor na njegovoj oglasnoj ploči) objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bogdanovci u roku 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle

18. travnja 2015. do 24:00 sata

5. Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista kandidacijskih lista, te traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do

15. svibnja 2015. do 24:00 sata

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i objavljivanja privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19 sati, dakle, od

16. svibnja 2015. u 00:00 sati do 17. svibnja 2015. u 19:00 sati

7. Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle

09. svibnja 2015. do 24:00 sata

8. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije dvanaest dana prije dana održavanja izbora, dakle

05. svibnja 2015. do 24:00 sata

Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju nadležnom izbornom povjerenstvu, nadležno izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

9. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove biračkih odbora najkasnije deset dana prije dana održavanja izbora, dakle

07. svibnja 2015. do 24:00 sata

10. Glasovanje traje neprekidno

17. svibnja 2015. od 7:00 do 19:00 sati

Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.

11. Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu, a najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle

18. svibnja 2015. do 7:00 sati.

12. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle

18. svibnja 2015. do 19:00 sati.

13. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja bez odgode će objaviti rezultate izbora sukladno zapisnicima o radu.

14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 40. do 45. Odluke.

15. Ove upute objavit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama Općine Bogdanovci, a stupaju na snagu 08. travnja 2015.

 

Klasa: 013-01/15-01/5

Urbroj: 2196/03-01/02-15-01

Bogdanovci, 07. travnja 2015.

 

                                                                                  Predsjednik izbornog povjerenstva:

                                                                                  Darko Ruskaj, dipl.iur.


Dokumenti za preuzimanje:

 

 - OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE
 - POPIS S POTPISIMA BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU KANDIDACIJSKU LISTU GRUPE BIRAČA
 - PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA ZA ČLANICE/ČLANOVE
 - PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE POLITIČKE STRANKE/POLITIČKIH STRANAKA ZA ČLANICE/ČLANOVE