Print

Sazvana 16. sjednica općinskog vijeća općine Bogdanovci

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Bogdanovci Mato Filkovac sazvao je 16. sjednicu općinskog vijeća Općine Bogdanovci.

 

Sjednica će se održati dana, 14.02.2011. godine s početkom u 19,00 sati sa sljedećim

DNEVNIM REDOM


1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice općinskog vijeća
2. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
- izvjestitelj ( Marijan Gelo )
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010.godini
- izvjestitelj ( Ana Ramač )
4. Zaključak o ažuriranju Procjene ugroženosti od požara
- izvjestitelj ( Ana Ramač )
5. Donošenje Odluke o praćenju izvršenja Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
- izvjestitelj (Ana Ramač )
6. Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje na području Općine Bogdanovci za 2011. godinu
- izvjestitelj ( Andrija Jagrić )
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu potrošača pri pružanju javnih usluga
- izvjestitelj ( Marijan Gelo )
8. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bogdanovci
- izvjestitelj ( Marijan Gelo )
9.Prijedlog o osnivanju vijeća strateškog razvoja Općine Bogdanovci
- izvjestitelj ( Jaroslav Međeši )
10. Izvješće o uporabi pisma i jezika pripadnika rusinske i ukrajinske nacionalne manjine
- izvjestitelj ( Jaroslav Međeši )
11. Izvješće o radu načelnika od 01.07.-31.12.2010. godine
- izvjestitelj ( Marijan Gelo

12. Različito