Print

Program javni radovi

 

 

Temeljem Nacionalnog plana zapošljavanja za razdoblje 2011.-2012. godine, izrađen je Godišnji plan za poticanje zapošljavanja za 2011. godinu s provedbenim mjerama koje se temelje na smjernicama i preporukama Europske strategije zapošljavanja, a Plan je prihvatila Vlada Republike Hrvatske.
Sukladno navedenom, u okviru Nacionalnog plana, općina Bogdanovci je i ove godine u Program javnih radova uposlila 17 djelatnika, koji će biti raspoređeni u naseljima prema mjestu stanovanja.Program javnih radova je mjera zapošljavanja, koje su inicijatori i izvršitelji jedinice lokalne samouprave, a temelji se na društveno korisnom radu. Sredstva za plaće i troškove prijevoza osigurava HZZ-e, a materijalna sredstva za rad, odnosno opremu i sredstva rada, osigurava općina Bogdanovci.Program će se provoditi na području naselja Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci, a obuhvaća radove na održavanju javnih površina naselja (zelenih površina i hortikulture), pristupnih (makadamskih) cesta, te održavanje kulturnih, športskih i sakralnih objekata, kao i mjesnih groblja.

Cilj projekta je društveno korisnim radom smanjiti stopu nezaposlenosti, upošljavanjem dugotrajno nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice njihove nezaposlenosti, uz potporu općine Bogdanovci.