Print

Obavijest

 

Turistička agencija traži obiteljska poljoprivredna gospodarstva (ili ona koje se žele registrirati) sa područja Bogdanovaca koja žele ostvariti suradnju te ugostiti manje grupe turista iz Amerike (8-10 osoba).
Razgovori sa zainteresiranim OPG-ima će se održati idući tjedan. 
Molimo zainteresirane da se jave u Općinu Bogdanovci ili na broj telefona 576-903.

Print

Nagrade za najbolje učenike/učenice područne škole Bogdanovci

 

Temeljem znanja, zalaganja na nastavi i ocjena načelnik je donio odluku za nagrađivanje najboljih učenika područnih školi na području Općine Bogdanovci.

Danas u područnoj školi Bogdanovci, osnovne škole Dragutina Tadijanovića, nagradili smo za najboljeg učenika/učenice:

1. Razred - Noa Kiš
2. Razred - Ivan Krajina
3. Razred - Klara Petričević
4. Razred - Lucija Petričević

Učenici od prvog do trećeg razreda dobili su poklon paket sa bogatim školskim priborom za sljedeću godinu.

Najbolji učenik četvrtog razreda dobio je visoko kvalitetni tablet.

Cilj ovog nagrađivanja je potaknuti učenike područnih škola na području Općine Bogdanovci da se još više zalažu i svojim učenjem i trudom steknu još bolje rezultate !

Print

Upis djece u školu nogometa

 

Print

Nagrade za najbolje učenike/učenice područne škole Petrovci

 

Temeljem znanja, zalaganja na nastavi i ocjena načelnik je donio odluku za nagrađivanje najboljih učenika područnih školi na području Općine Bogdanovci.

Danas u područnoj školi Petrovci, osnovne škole Antuna Bauera, nagradili smo za najboljeg učenika/učenice:

1. Razred - Mia Fa Albertović
2. Razred - Lara Velečković
3. Razred - Marko Ivan
4. Razred - Ana Edelinski

Učenici od prvog do trećeg razreda dobili su poklon paket sa bogatim školskim priborom za sljedeću godinu.

Najbolji učenik četvrtog razreda dobio je visoko kvalitetni tablet.

Cilj ovog nagrađivanja je potaknuti učenike područnih škola na području Općine Bogdanovci da se još više zalažu i svojim učenjem i trudom steknu još bolje rezultate !