Print

Čuvari prirode

Emisija vinkovačke televizije pod nazivom "Čuvari prirode" snimila je reportažu o lovačkoj udruzi "Fazan" iz Svinjarevaca. Snimajući emisiju članovi lovačke udruge pokazali su svoj rad i zalaganje koje je nadaleko poznato kao složnost i zajedništvo u jednom mjestu.

Poznato je što je rijetkost da u Svinjarevcima postoji obitelj Božić koji su članovi lovačke udruge koja se prenosi sa koljena na koljeno, točnije od djeda, sina na unuka što je lijepa priča u ovim teškim vremenima iseljavanja mladih.

Uživajte u emisiji jer priroda bez nas može, ali mi bez nje ne. Zato budimo svi zajedno čuvari prirode!

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VEv7I94mVkA

Print

"Zaželi“ – Program zapošljavanja žena na području Općine Bogdanovci

 

Otvoren je natječaj zapošljavanje za žene prema programu Zaželi.

Natječaj vrijedi do 27.03.2018.

Radno mjesto: RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Mjesto rada: Petrovci, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne 
Smještaj: Nema smještaja 
Naknada za prijevoz: Nema
Natječaj vrijedi od: 20.03.2018. do 27.3.2018. 
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Na temelju članka 47. Statuta Općine Bogdanovci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 05/13), te Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena na području Općine Bogdanovci“ Klasa: 910-04/17-07/10, ur.br: 524-06-03-01/2-17-66 od 17. studenog 2017. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Zaželi -Program zapošljavanje žena na području Općine Bogdanovci, Kodni broj: UP:02.1.1.05.0042., KLASA: 910-04/17-07/59, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1, od 01. prosinca 2017. Općina Bogdanovci raspisuje:

JAVNI POZIV
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

RADNO MJESTO: RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

1. UVJETI
- Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

2. OPIS POSLOVA: 
- pomoć u dostavi namirnica,
- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
- pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
- pomoć pri oblačenju i svlačenju
- briga o higijeni i osobnom izgledu
- pomoć u socijalnoj integraciji
- posredovanje u ostvarivanju raznih prava ( dostava 
lijekova, plaćanje računa i sl.)
- pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore 
i druženje
- uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim 
socijalnim aktivnostima

3. BROJ TRAŽENIK RADNICA: 1

4. MJESTO RADA: Naselje Petrovci

5. TRAJANJE RADNOG ODNOSA: 22 mjeseca

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- Životopis (obvezno kontakt broja)
- preslika osobne iskaznice
- dokaz o stručnoj spremi 
- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vodi u evidenciji nezaposlenih (datum izdavanja nakon dana objave javnog poziva)

Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 1. pripadaju, te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom; Rješenje o invaliditetu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Pisane prijave podnose se na adresu: OPĆINA BOGDANOVCI, B.J.Jelačića 1, 32000 Bogdanovci, sa naznakom „Za oglas RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI - „ZAŽELI“ – NE OTVARAJ“ u roku 8 dana od dana objave javnog poziva na stranicama HZZ-a.

Općina Bogdanovci
Marko Barun, bacc.admin.publ.

Print

Google Maps - Općina Bogdanovci

 

Google Maps je Googleova tehnologija besplatnih digitalnih mrežnih karata, koje čine osnovu mnogih servisa i usluga, od pregledavanja satelitskih snimaka, planiranja trase putovanja plana kretanja, lokatora traženih mjesta i ostalo. 

Najkorisnija mogućnost Google Mapsa je skup podataka o cestama i prometnicama sa pripadajućim svojstvima i oznakama, turističkih lokacija, prirodnih i umjetničkih znamenitosti, društvenih lokacija, geopolitičkim određenjima i ostalo. 

U skladu sa modernizacijom i povezanošću Općina Bogdanovci je počela obilježavati mjesta na google kartama prema kojima će biti lakše snalaženje svima gostima naše Općina u svim naseljima i označavanje događaja na našem području.

Print

Lutkarsko proljeće u Petrovcima, 20.03.2018.

 

Održana je lutkarska predstava u područnoj školi Petrovci pod nazivom "Priča o Bogici ili nije sramota bit siromašan".

Poučna predstava koja uči djecu da nije bitno bit bogat i siromašan, nego sretan! Također i odrasli tu poučnu priču trebaju gledat kroz dijete u sebi.

Općina Bogdanovci je upotpunosti financirala lutkarsku predstavu za naše mališane.

Print

OBAVIJEST

 

Prema planu rada dimnjačarsko-uslužnog obrta "EKO-DIM" djelatnici dimnjačarskog uslužnog obrta vršit će usluge kontrole i čišćenja dimnjaka u naseljima Općine Bogdanovci 20.-21.03.2018.

Za sve informacije mogu se obratiti na telefon: 032/367-819