Print

NATJEČAJ

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NN 103/12 OD 14.09.2012. godine

 

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN br. 89/08,61/11 ( u daljnjem tekstu: Zakon), načelnik Općine Bogdanovci raspisuje


 

JAVNI NATJEČAJ

 

za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bogdanovci
-     (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Print

Obljetnica

 

Dana 22. rujna 2012. godine u Svinjarevcima će se obilježiti dvadesetprva obljetnica stradanja i progona mještana.

 

Kronološki slijed događaja:

 

09.30 h - okupljanje (zgrada DVD-a Svinjarevci)

10.00 h - polaganje vijenaca ( mjesno groblje)

10.45 h - otkrivanje spomen ploče (zgrada DVD Svinajrevci)

11.00 h - sv. misa za poginule mještane

 

"Navik on živi ki zgine pošteno!"

Print

Dan državnosti

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOGDANOVCI

OPĆINSKI NAČELNIK

Bogdanovci, 20. lipnja 2012. godine

 

Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske,

pozivamo Vas da se zajednički poklonimo svima

koji su svoje živote utkali u temelj Lijepe naše,

polaganjem vijenaca i molitvom

 

 

25. lipnja (ponedjeljak) 2012. godine

 

 

8,30 sati Bogdanovci – ispred centralnog spomenika

9,00 sati Vukovar – Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata

9,30 sati Petrovci – grkokatoličko groblja

10,00 sati Svinjarevci – groblje

 

Vjerujući kako ćete se odazvati pozivu i pridružiti se

obilježavanju Dana državnosti, srdačno Vas pozdravljamo!

 

Načelnik općine

Marijan Gelo, dr.vet.med.

Print

Pregled sklopljenih ugovora

 

Print

Fiskalna odgovornost

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOGDANOVCI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa: 400-08/12-03

Urbroj: 2196/03-12-03

Bogdanovci, 30.05.2012.

 

Temeljem članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 130/10) i članka 2. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN78/11) općinski načelnik Općine Bogdanovci donosi:

 

 

PROCEDURU STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

 

1. Ovim aktom propisije se procedura stvaranja ugovornih obveza koje su potrebne za redovan rad JUP Općine Bogdanovci i Općine Bogdanovci (u daljenjem tekstu: Općina) osim ako posebnim propisom ili Statutom Općine nije određeno drukčije.

 

2. Potrebu za pokretanje postupka ugovoaranja nabave roba i usluga mogu iskazati te predložiti općinskom načelniku svi zaposlenici u JUO pisanim podneskom. Općinski načelnik je odgovorna osoba koja pokreće postupak ugovoranja i stvaranja ugovorenih obveza.

 

3. Općinski načelnik je dužan prije pokretanja postupka utvrditi s pročelnikom Jedinstvenog upravnog odijela i knjigovođom je li prijedlog u skladu s važećim financijskim planom/proračunom za tekuću godinu.