Print

Obavijest kandidatima za pročelnika

 

Na temelju članka 20. stavak 4., a u svezi s člankom 22. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi

O B A V I J E S T

kandidatima za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

nakon provedenog testiranja

Kandidati javnog natječaja za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, koji su dana 10.10. 2012. godine na pismenom testu ostvarili najmanje 50% i više bodova iz provjere znanja ( testiranje) i koji mogu pristupiti razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom za provedbu natječaja dana su sljedeći:

  1. Ivan Pole

Razgovor (intervju) će se održati u prostorijama uprave Općine Bogdanovci, na adresi B.J.Jelačića 1.,Bogdanovci (prostorije vijećnice), dana 16. 10.2012. godine u 13.00 sati.

Predsjednik Povjerenstva

Pavica Filkovac dipl.iur.

Print

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Bogdanovci, na radno mjesto pročelnik/ca utvrdilo je listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, i to:

  1. Ivan Pole

  2. Marko Lučić

  3. Stevan Petrović

Print

NAJAVA

 

Dana, 01. listopada 2012. godine obilježiti ćemo dvadesetprvu obljetnicu stradanja naselja Petrovci

Kronološki slijed događaja:

 

09.30 h - okupljanje (sokolana-prostorije UHDDR-a)

10.00 h - polaganje vijenaca (spomenik-mjesno groblje)

- molitva za poginule i nestale branitelje i civilne žrtve

11.00 h - paljenje svijeća kod spomen obilježja " Plavi podrum"

11.15 h - domjenak (prostorije UHDDR-a)

 

Načelnik općine

Marijan Gelo dr.vet.med.

 

Print

OBAVIJEST

 U OGLASNIKU JAVNE NABAVE, OBJAVLJEN JE POZIV NA NADMETANJE ZA SANACIJU DIVLJIH  ODLAGALIŠTA OTPADA

Naručitelj

Općina Bogdanovci

Broj objave

2012/S 002-0064608

Naslov

Sanacija "Divljih" odlagališta otpada na lokacijama "Šarviz" i "Gajić" na području Općine Bogdanovci, naselje Svinjarevci

Vrsta objave*

Poziv na nadmetanje

Vrsta ugovora

Izvođenje radova

CPV

90522400-6 Čišćenje i sanacija tla

Vrsta postupka

Otvoreni postupak

Procijenjena vrijednost

156.645,00

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

4.10.2012 13:00

Datum objave

27.9.2012.

Print

NATJEČAJ

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NN 103/12 OD 14.09.2012. godine

 

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN br. 89/08,61/11 ( u daljnjem tekstu: Zakon), načelnik Općine Bogdanovci raspisuje


 

JAVNI NATJEČAJ

 

za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bogdanovci
-     (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca