Print

LAG SRIJEM Natječaj

 

LAG SRIJEM OBJAVIO 1. NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 6.3. "POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA"

Dana 30. ožujka 2018. godine LAG Srijem je objavio 1. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici s područja LAG-a Srijem, tj. s područja:

o Grada Iloka,
o Naselja Mirkovci (dio Grada Vinkovaca),
o Naselja Sotin i Lipovača (dio Grada Vukovara),
o Općine Bogdanovci,
o Općine Borovo,
o Općine Lovas,
o Općine Negoslavci,
o Općine Nuštar,
o Općine Stari Jankovci,
o Općine Tompojevci,
o Općine Tordinci,
o Općine Tovarnik,
o Općine Trpinja.

Prihvatljivi prijavitelji moraju imati sjedište ili prebivalište na području LAG-a Srijem.

Rok za podnošenje prijava projekata je od 16. travnja 2018. do 18. svibnja 2018.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.898.526,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.678,00 kn.

Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a druga nakon provedenih aktivnosti.

Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa.

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj, LAG Srijem će organizirati animacijske radionice. Raspored animacijskih radionica će biti objavljen početkom sljedećeg tjedna.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se na sljedećem link-u.

http://www.srijem.info/index.php?news=473

Print

Čuvari prirode

Emisija vinkovačke televizije pod nazivom "Čuvari prirode" snimila je reportažu o lovačkoj udruzi "Fazan" iz Svinjarevaca. Snimajući emisiju članovi lovačke udruge pokazali su svoj rad i zalaganje koje je nadaleko poznato kao složnost i zajedništvo u jednom mjestu.

Poznato je što je rijetkost da u Svinjarevcima postoji obitelj Božić koji su članovi lovačke udruge koja se prenosi sa koljena na koljeno, točnije od djeda, sina na unuka što je lijepa priča u ovim teškim vremenima iseljavanja mladih.

Uživajte u emisiji jer priroda bez nas može, ali mi bez nje ne. Zato budimo svi zajedno čuvari prirode!

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VEv7I94mVkA

Print

Lutkarsko proljeće u Bogdanovcima

 

Općina Bogdanovci poklonila je najmlađima za Uskrs predstavu lutkarskog proljeća pod nazivom "Ljepotica i zvijer" koju je izvelo Dječje kazalište I.B.Mažuranić iz Slavonskog Broda. Predstava je održana, 22. ožujka 2018. u Hrvatskom domu Bogdanovci.

Ovim putem se zahvaljujemo ravnateljici Osnovne škole Dragutina Tadijanovića gđi. Lidiji Miletić što je organizirali prijevoz učenika iz Bogdanovaca kako bi bili u mogućnosti prisustovati lutkarskoj predstavi za našu djecu.

Zahvaljujemo se svima na učestovanju i društvu I.B.Mažuranić iz Slavonskog Broda što su najmlađima izmamili osmjeh.

Print

"Zaželi“ – Program zapošljavanja žena na području Općine Bogdanovci

 

Otvoren je natječaj zapošljavanje za žene prema programu Zaželi.

Natječaj vrijedi do 27.03.2018.

Radno mjesto: RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Mjesto rada: Petrovci, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne 
Smještaj: Nema smještaja 
Naknada za prijevoz: Nema
Natječaj vrijedi od: 20.03.2018. do 27.3.2018. 
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Na temelju članka 47. Statuta Općine Bogdanovci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 05/13), te Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena na području Općine Bogdanovci“ Klasa: 910-04/17-07/10, ur.br: 524-06-03-01/2-17-66 od 17. studenog 2017. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Zaželi -Program zapošljavanje žena na području Općine Bogdanovci, Kodni broj: UP:02.1.1.05.0042., KLASA: 910-04/17-07/59, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1, od 01. prosinca 2017. Općina Bogdanovci raspisuje:

JAVNI POZIV
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

RADNO MJESTO: RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

1. UVJETI
- Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

2. OPIS POSLOVA: 
- pomoć u dostavi namirnica,
- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
- pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,
- pomoć pri oblačenju i svlačenju
- briga o higijeni i osobnom izgledu
- pomoć u socijalnoj integraciji
- posredovanje u ostvarivanju raznih prava ( dostava 
lijekova, plaćanje računa i sl.)
- pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore 
i druženje
- uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim 
socijalnim aktivnostima

3. BROJ TRAŽENIK RADNICA: 1

4. MJESTO RADA: Naselje Petrovci

5. TRAJANJE RADNOG ODNOSA: 22 mjeseca

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- Životopis (obvezno kontakt broja)
- preslika osobne iskaznice
- dokaz o stručnoj spremi 
- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vodi u evidenciji nezaposlenih (datum izdavanja nakon dana objave javnog poziva)

Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 1. pripadaju, te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom; Rješenje o invaliditetu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Pisane prijave podnose se na adresu: OPĆINA BOGDANOVCI, B.J.Jelačića 1, 32000 Bogdanovci, sa naznakom „Za oglas RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI - „ZAŽELI“ – NE OTVARAJ“ u roku 8 dana od dana objave javnog poziva na stranicama HZZ-a.

Općina Bogdanovci
Marko Barun, bacc.admin.publ.