Print

Sazvana 16. sjednica općinskog vijeća općine Bogdanovci

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Bogdanovci Mato Filkovac sazvao je 16. sjednicu općinskog vijeća Općine Bogdanovci.

 

Sjednica će se održati dana, 14.02.2011. godine s početkom u 19,00 sati sa sljedećim

DNEVNIM REDOM


1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice općinskog vijeća
2. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
- izvjestitelj ( Marijan Gelo )
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010.godini
- izvjestitelj ( Ana Ramač )
4. Zaključak o ažuriranju Procjene ugroženosti od požara
- izvjestitelj ( Ana Ramač )
5. Donošenje Odluke o praćenju izvršenja Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
- izvjestitelj (Ana Ramač )
6. Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje na području Općine Bogdanovci za 2011. godinu
- izvjestitelj ( Andrija Jagrić )
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu potrošača pri pružanju javnih usluga
- izvjestitelj ( Marijan Gelo )
8. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bogdanovci
- izvjestitelj ( Marijan Gelo )
9.Prijedlog o osnivanju vijeća strateškog razvoja Općine Bogdanovci
- izvjestitelj ( Jaroslav Međeši )
10. Izvješće o uporabi pisma i jezika pripadnika rusinske i ukrajinske nacionalne manjine
- izvjestitelj ( Jaroslav Međeši )
11. Izvješće o radu načelnika od 01.07.-31.12.2010. godine
- izvjestitelj ( Marijan Gelo

12. Različito   

Print

Snježana Tolić održala predavanje u Petrovcima

 

U prostorijama Vijećnice Doma kulture u Petrovcima organizirana je 24. veljače,2011. u 15,00 sati edukacijsko-animacijska radionica „Društveno-gospodarska korisnost proizvodnje hrane u sustavu malih proizvođača“ .

Predavanje Doc.dr.sc.Snježane Tolić sa Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku - posjeta je bila dosta dobra- bilo je usmjereno na informiranje šire javnosti o mogućnostima korištenja novih visoko produktivnih tehnologija ekološke proizvodnje hrane na malim poljoprivrednim površinama u gradskim i prigradskim zonama kao i ruralnim područjima, što je posebno interesantno s aspekta novog zapošljavanja u ovakvim proizvodnim sustavima. U svijetu se sve učestalije čuju glasovi brojnih znanstvenika i civilnih inicijativa o društvenoj koristi poljoprivredne proizvodnje na malim površinama. Korištenje komposta i organiziranje proizvodnje hrane u gradskim i prigradskim zonama u novije vrijeme postiže visoku popularnost diljem svijeta. Razlozi su brojni: kvalitetno zbrinjavanje biootpada u gradovima, iskorištavanja komposta, proizvodnja zdrave hrane, povećanje nacionalne samodostatnosti, novo zapošljavanje, smanjenje cijena hrane zbog nižih troškova proizvodnje, umanjenje intenziteta transporta i sl. Dr.sc. Snježana Tolić ovim predavanjem i praktičnom radionicom predstavila je svoj inovativni edukacijsko-ekološki park za proizvodnju hrane te na popularan način povezala suvremena znanstvena i stručna postignuća s organizacijskim i tehničkim rješenjima u konceptu socijalno-ekološkog razvojnog modela društva.

Print

Obilježena 20. obljetnica nenaoružanih odreda

Dana 10. ožujka 2011. godine u Bogdanovcima je obilježena dvadeseta godišnjica nenaoružanih odreda nekadašnje općine Vukovar. Naime, 10. ožujka 1991. godine Bogdanovčanin Tomislav Merčep, tadašnji sekretar TO pozvao je sve istomišljenike i branitelje bivše općine Vukovar na postrojavanje pod Gracom u Bogdanovcima. To je bila prva nenaoružana formacija koja je brojala gotovo 2.500 branitelja, tako da se drži i začetkom formiranja 204. vukovarske brigade. Izaslanstvo branitelja prvo je otišlo na mjesto okupljanja odreda ( bogdanovački dol) gdje je postavljen privremeni spomenik događaju u izradi prvog zapovjednika obrane Bogdanovaca, Ivana Matkovića Laste, a potom su položeni vijenci kod spomen-obilježja, nakon čega je uslijedila molitva koju je predvodio velečasni Mato Martinković.

Print

Program javni radovi

 

 

Temeljem Nacionalnog plana zapošljavanja za razdoblje 2011.-2012. godine, izrađen je Godišnji plan za poticanje zapošljavanja za 2011. godinu s provedbenim mjerama koje se temelje na smjernicama i preporukama Europske strategije zapošljavanja, a Plan je prihvatila Vlada Republike Hrvatske.
Sukladno navedenom, u okviru Nacionalnog plana, općina Bogdanovci je i ove godine u Program javnih radova uposlila 17 djelatnika, koji će biti raspoređeni u naseljima prema mjestu stanovanja.Program javnih radova je mjera zapošljavanja, koje su inicijatori i izvršitelji jedinice lokalne samouprave, a temelji se na društveno korisnom radu. Sredstva za plaće i troškove prijevoza osigurava HZZ-e, a materijalna sredstva za rad, odnosno opremu i sredstva rada, osigurava općina Bogdanovci.Program će se provoditi na području naselja Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci, a obuhvaća radove na održavanju javnih površina naselja (zelenih površina i hortikulture), pristupnih (makadamskih) cesta, te održavanje kulturnih, športskih i sakralnih objekata, kao i mjesnih groblja.

Cilj projekta je društveno korisnim radom smanjiti stopu nezaposlenosti, upošljavanjem dugotrajno nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice njihove nezaposlenosti, uz potporu općine Bogdanovci.

Print

UGOVORI O JAVNOJ NABAVI ZA 2010. GODINU

 

Red.br.
Evidencijski broj nabave
Vrsta provedenog postupka
Datum sklapanja ugovora
Iznos sklopljenog ugovora
1.
MV 01/10
Otvoreni postupak javne nabave
16.09.2010
197.200,00 kn
2.
MV 02/10
Otvoreni postupak javne nabave
29.11.2010
151.870,98 kn

Nastavak u slijedećem redu
Red.br.
Razdoblje na koje je sklopljen ugovor
Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor
Datum konačnog izvršenja ugovora
Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1.
45 dana
Suton d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i ostale usluge
18.11.2010
266.742,47 kn
2.
45 dana
Zajednički elektroinstalatersko- zidarski obrt "EL-TEL-FRIZ"
17.03.2011
151.870,97 kn
Temeljem Zaključka Vlade donesenog na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, a koji se odnosi na provedbu članka 20 .stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama o izvršenju ugovora o javnoj nabavi donosimo ovdje obrazac sa podatcima o ugovorima sklopljenim u 2010. godini.