Print

Aktualnosti za poljoprivredne proizvođače

 

Zaprimanje zahtjeva za potpore u poljoprivredi

Svi poljoprivrednici koji žele ostvariti izravne potpore za ovu godinu moraju podnijeti Jedinstveni zahtjev (koristeći Agronet sustav) Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u razdoblju od 01. ožujka do 15. svibnja 2012. godine.

U slučaju da poljoprivrednici nisu u mogućnosti sami popuniti zahtjev , na raspolaganju su im 394 djelatnika regionalnih ureda APRRR, HPA i HPK.

Osnovni uvjeti za ostvarivanje potpore u poljoprivredi su:

-          pravodobno podnošenje Jedinstvenog zahtjeva

-          upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

-          upis zemljišta u ARKOD sustav

-          obavljanje poljoprivredne djelatnosti

-          upis stoke u Jedinstveni registar domaćih životinja i ostale propisane upisnike, te propisno označavanje

-          pravodobno dostavljanje dodatne obvezne dokumentacije

-          upis u Registar obveznika poreza na dohodak, ukoliko je gospodarstvo ostvarilo više od 48.000,00 kn od izravnih plaćanja i mjera ruralnog razvoja u prethodnoj kalendarskoj godini

-          ispunjavanje minimalno poticanih količina

-          ispunjavanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta (višestruka sukladnost)

 

Registracija primarnih proizvođača hrane za životinje

Primarni proizvođači podliježu obveznom upisu u Registar ukoliko:

1. obavljaju jednu ili više od sljedećih djelatnosti

-          uzgoj i /ili jednostavna fizička obrada krmiva, uključujući napasivanje, i/ili skladištenje i/ili prijevoz radi izravne hranidbe životinja koje se koriste za proizvodnju hrane na vlastitom gospodarstvu,

-          uzgoj i /ili jednostavna fizička obrada krmiva, i/ili skladištenje i /ili prijevoz radi stavljanja na tržište krmiva proizvedenih na vlastitom gospodarstvu

-          proizvodnja potpunih krmnih smjesa na vlastitom gospodarstvu, isključivo za hranidbu životinja na vlastitom gospodarstvu koje se koriste za proizvodnju hrane, miješanjem dva ili više krmiva sa ili bez dopunske krmne smjese, bez korištenja premiksa i/ili dodataka hrani za životinje, osim silažnih dodataka,

-          hranidba životinja na vlastitom gospodarstvu koje se koriste za proizvodnju hrane (uključujući hranidbu ribe na ribogojilištima) s imdustrijski proizvedenim potpunim krmnim smjesama koje su proizvedene u registriranom ili odobrenom objektu.

2. stavljaju na tržište krmiva proizvedena na gospodarstvu, žive životinje i/ili proizvode životinjskog podrijetla:

-          izravno drugom poljoprivrednom gospodarstvu

-          registriranom otkupljivaču na veliko

-          malu količina na vlastitom gospodarstvu

Primarni proizvođači koji podliježu upisu u Registar obvezni su predati pravilno popunjen Zahtjev za evidentiranje u Registar primarnih proizvođača hrane za životinje Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 30. lipnja 2012. godine.

Print

Napomena

 

Zbog kvara na telefonskim linijama dostupni smo Vam na sljedeće mobitele:
Zamjenik načelnika: Andrija Jagrić  098/ 969-0774
Zamjenik načelnika: Jaroslav Međeši  099/214-3351
Pročelnica JUO: Ana Ramač  099/813-5221
Knjigovođa: Željka Crnomarić 099/214-3312
Administrativni tajnik: Maja Župan 099/252-0265

Razgovoarajući s  T-Com-om nisu nam znali reči točan datum otklanjanja kvara.
Hvala na razumijevanju!

Print

Objava

 

Ovdje možete skinuti objavu o prethodnoj raspravi u tijeku izrade Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Općine Bogdanovci