Print

Moto mrazovi

 

Print

Odluka o sufinanciranju poljoprivrednika

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOGDANOVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa:400-01/12-03/
Ur. broj:2196-03-1203
Bogdanovci,  17.prosinca 2012.godine

Na temelju članka 47. Statuta općine Bogdanovci ( Sl. vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/09) načelnik Općine donosi:

ODLUKU
o  sufinanciranju poljoprivrednika

 Članak 1.

Odlukom o sufinanciranju poljoprivrednika s područja Općine Bogdanovci ( u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se opći uvjeti, postupak, te kriteriji dodjele sredstava Općine Bogdanovci.

Print

PODJELA BOŽIĆNIH PAKETIĆA

 

Print

ISPLAĆENE POTPORE ZA NABAVKU OGRIJEVNOG DRVA

Danas je Općina Bogdanovci podijeljena financijska potpora za nabavku ogrijevnog drva za korisnike socijalnog programa iz Bogdanovaca, petrovaca i Svinjarevaca. Pomoć u iznosu od 950 kn po obitelji ili samcu primilo je 26korisnika socijalnog programa općine. Za ovu svrhu Vukovarsko-srijemska županija doznačila je u općinski proračun iznos od 24.700,00 kn.