Print

Dan državnosti

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOGDANOVCI

OPĆINSKI NAČELNIK

Bogdanovci, 20. lipnja 2012. godine

 

Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske,

pozivamo Vas da se zajednički poklonimo svima

koji su svoje živote utkali u temelj Lijepe naše,

polaganjem vijenaca i molitvom

 

 

25. lipnja (ponedjeljak) 2012. godine

 

 

8,30 sati Bogdanovci – ispred centralnog spomenika

9,00 sati Vukovar – Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata

9,30 sati Petrovci – grkokatoličko groblja

10,00 sati Svinjarevci – groblje

 

Vjerujući kako ćete se odazvati pozivu i pridružiti se

obilježavanju Dana državnosti, srdačno Vas pozdravljamo!

 

Načelnik općine

Marijan Gelo, dr.vet.med.

Print

Pregled sklopljenih ugovora

 

Print

Poziv

 

DRAGI PRIJATELJI BOGDANOVACA

pozivamo Vas na

TRADICIONALNE BOGDANOVAČKE FOLKLORNE VEČERI KUD-a

"SELJAČKA SLOGA" Bogdanovci

koja će se održati 16.06.2012. godine s početkom mimohoda ulicama sela u 16:30 sati. 

Fešta će se održati u Domu kulture u centru Bogdanovaca, nastupaju "Garavi". 

Print

Fiskalna odgovornost

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOGDANOVCI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa: 400-08/12-03

Urbroj: 2196/03-12-03

Bogdanovci, 30.05.2012.

 

Temeljem članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 130/10) i članka 2. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN78/11) općinski načelnik Općine Bogdanovci donosi:

 

 

PROCEDURU STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

 

1. Ovim aktom propisije se procedura stvaranja ugovornih obveza koje su potrebne za redovan rad JUP Općine Bogdanovci i Općine Bogdanovci (u daljenjem tekstu: Općina) osim ako posebnim propisom ili Statutom Općine nije određeno drukčije.

 

2. Potrebu za pokretanje postupka ugovoaranja nabave roba i usluga mogu iskazati te predložiti općinskom načelniku svi zaposlenici u JUO pisanim podneskom. Općinski načelnik je odgovorna osoba koja pokreće postupak ugovoranja i stvaranja ugovorenih obveza.

 

3. Općinski načelnik je dužan prije pokretanja postupka utvrditi s pročelnikom Jedinstvenog upravnog odijela i knjigovođom je li prijedlog u skladu s važećim financijskim planom/proračunom za tekuću godinu.

Print

Javna rasprava

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOGDANOVCI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Bogdanovci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 14/11) i Izmjene i dopune odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bogdanovci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 18/11), načelnik Općine Bogdanovci,

 

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU

 

O utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Bogdanovci

 

 

1. Javna rasprava o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bogdanovci trajat će od 30.05.2012. godine do 06.06.2012. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bogdanovci u prostorijama Općine Bogdanovci svaki radni dan od 7 do15 sati.

Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana