Print

PODJELA BOŽIĆNIH PAKETIĆA

 

Print

Moto mrazovi

 

Print

Odluka o sufinanciranju poljoprivrednika

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOGDANOVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa:400-01/12-03/
Ur. broj:2196-03-1203
Bogdanovci,  17.prosinca 2012.godine

Na temelju članka 47. Statuta općine Bogdanovci ( Sl. vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/09) načelnik Općine donosi:

ODLUKU
o  sufinanciranju poljoprivrednika

 Članak 1.

Odlukom o sufinanciranju poljoprivrednika s područja Općine Bogdanovci ( u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se opći uvjeti, postupak, te kriteriji dodjele sredstava Općine Bogdanovci.