Print

Prezentacija priprema za natječaje iz Programa ruralnog razvoja u 2019.-toj godini

 

Prezentacija tvrtke Trin Jdoo tema prezentacije bila je Priprema za natječaje iz Programa ruralnog razvoja u 2019. god. Prezentacija se održala danas, 30.01.2019. s početkom u 11:00 sati u prostorijama Općine Bogdanovci.

Dodatnih prezentacija i radionica svakako će biti na našoj općini radi što boljeg informiranja javnosti, naših mještana koji su vlasnici obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava.

Zahvaljujemo svima na sudjelovanju.

Print

Obavijest za sportske udruge Općine Bogdanovci

 

Obavještavamo Vas da je Središnji državni ured za šport raspisao Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini.

Cilj Javnog poziva je poticanje razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u športu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove športske infrastrukture na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Središnji državni ured za šport sufinancirat će aktivnosti vezane za izvođenje građevinskih radova te opremanja športskih građevina u vremenskom periodu do 31. prosinca 2019. godine sa svrhom unapređenja sustava športa, podizanja kvalitete življenja stanovnika te jednake dostupnosti športskih građevina svim korisnicima na području Republike Hrvatske.

U slučaju bilo kakvih pitanja i nejasnoća, Upravni odjel za sport mlade i demografiju stoji Vam na raspolaganju.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina je 20. veljače 2019. godine.

Link za Javni poziv:

https://sdus.gov.hr/izdvojeno-88/...

Print

Raspored predavanja

 

Print

Održavanje površina Općine Bogdanovci

 

Krajem 2018-te godine pokrenuli smo čišćenje i terupiranje kanale i površina koje su obrasle prirodom. Započeli smo sa naseljem Bogdanovci, a već u siječnju ove godine započeli smo ujedno i u naselju Svinjarevci. Nakon završetka tog dijela preć ćemo i na naselje Petrovci.

Osim dijela održavanja započet ćemo u sva tri naselja sa izradom otresnica koje su prijeko potrebne te održavanje prohodnosti lenija u suradnji sa poljoprivrednicima Općine Bogdanovci.

Sva sredstva od prihoda poljoprivrednog zemljišta kojima Općina Bogdanovci raspolaže sukladno programu korištenja sredstava koristi se za uređenje poljskih puteva, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje kanalske mreže, financiranje vodovoda i kanalizacije, provođenje deratizacije i dezinsekcije, katastarsko geodetske izmjere zemljišta, zbrinjavanje lešina, nabavka strojeva i priključaka za održavanje te niz drugih pretećih troškova.