Print

Kandidatkinja za predsjednicu Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović kandidatkinja najjače hrvatske opozicione stranke, Hrvatske demokratske zajednice (HDZ),  za predsjednicu države na predstojećim izborima susrela se sa načelnikom i zamjenikom načelnika naše Općine.

Print

OTKRIVANJE SPOMEN OBILJEŽJA MJESTA MASOVNE GROBNICE "PETROVCI"

U  Petrovcima je 01.listopada 2014.g. u 11 sati obavljeno je otkrivanje spomen-obilježja mjesta masovne grobnice "Petrovci". Tom prigodom nazočni su bili predstavnici Općine Bogdanovci (Juraj Mihajlović), Vukovarsko srijemske županije (Antun Žagar) zatim izaslalnici Vlade RH, Hrvatskog sabora i predsjednika RH (Fred Matić, Domagoj Hajduković, Vinko Kovačić). Otkrivanje spomen obilježja obavili su sin poginulog branitelja Igor Bude i izaslanik vlade RH Fred Matić.

Molitvu su održali mjesni župnik Vladimir Sedlak i izaslanik vojnog ordinarijata u RH.

Print

javni poziv

za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Bogdanovci

Na temelju članka 32. Statuta Općine Bogdanovci ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije" broj 05/13) i članka 4. stavak 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bogdanovci, Općinsko vijeće Općine Bogdanovci objavljuje

   JAVNI POZIV

 za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Bogdanovci

I. Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Bogdanovci kao savjetodavnog tijela Općine Bogdanovci koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Savjet mladih ima 5 (pet) članova uključujući predsjednika i zamjenika, bira ih Općinsko vijeće Općine Bogdanovci na vrijeme od 3 (tri) godine.