Print

ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJE ŽENA NA PODRUČJU OPĆINE BOGDANOVCI

 

Dana 01.02.2018 u Općini Bogdanovci u mjestima:Svinjarevci,Petrovci i Bogdanovci potpisani  su ugovori o radu na 24 mjeseca sa 30 žena radnica za pomoć u kući.Nositelj projektaOpćina Bogdanovci„Zaželi“ – Program zapošljavanje žena na području Općine Bogdanovci UP.02.1.1.05.0042provodi u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Vukovar i Centrom za socijalnu skrb Vukovar. Projekt  „Zaželi“ – Program zapošljavanje žena na području Općine Bogdanovci prijavljen je na Trajni poziv za prijavu  projekata Zaželi – Program zapošljavanja žena (UP.02.1.1.05), financiranog iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.Općina Bogdanovci za navedeni projekt odobrena su sredstva od strane  Upravljačkog tijela(PT1),Ministarstva rada i mirovinskog sustava  u iznosu od 4.286.485,72 kn.Radni odnos za tih 30 žena će trajati do 31.siječnja 2020godine.Umjestu Svinjarevci zaposleno je 8 žena,Petrovcima13 iuBogdanovcima 9 žena koje će se skrbiti u naredne 2 godine minimalno za 150 korisnika osoba starije životne dobi.Poslijezavršenoga radnoga odnosa,dio ženanjih 15 će se osposobljavati za zanimanja koja same odaberu. Osim potpisanih ugovora o radu, za svih 30 žena osigurana su sredstava iz projekta za kupnju 30 bicikala te su im ista podijeljena od strane projektnoga tima Općine Bogdanovci: načelnika općine Marka Baruna, donačelnika Maria Pavlovića, Maje Župan te koordinatora projekta i projektnih aktivnosti voditeljice projekta Karmele Kapular i asistenticeprojekta Irene Nađ.

 

 

Voditeljica projekta:

Karmela Kapular

Print

Javni natječaj za financiranje projekata/programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Bogdanovci

 

Pozivaju se sve registrirane udruge koje provode projekte/programe od interesa za opće dobro na području Općine Bogdanovci da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga i opće dobro u zajednici. Rok za prijavu je 17. veljače 2018 godine. 

 

Preuzimanje dokumentacije:

- Javni natječaj

- Odluka o načinu raspodjele

- Upute za prijavitelje

- Obrazac; izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava

- Izjava o nekažnjavanju

- Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

- Prijavnica

Print

26. obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske

 

Hrvatska je 15. siječnja 1992. postala međunarodno priznata zemlja i uspostavila je diplomatske odnose s Njemačkom, državom koja je odigrala bitnu ulogu u priznavanju Hrvatske u svijetu založivši svoju sveukupnu političku i gospodarsku težinu kako bi pokrenula pasivnu Europu i potaknula ostalih jedanaest članica Europske zajednice da priznaju neovisnost i suverenitet RH.

Predsjednik Franjo Tuđman, u obraćanju naciji preko televizije, te večeri je rekao: "Današnji dan - 15. siječnja 1992. - bit će zlatnim slovima uklesan u cijelu, četrnaeststoljetnu, povijest hrvatskog naroda na ovome prostoru, za nas svetom tlu između Mure, Drave, Dunava i Jadrana. Nakon što je proglasila svoju samostalnost i suverenost, i raskinula svoje državno-pravne veze s bivšom jugoslavenskom državnom zajednicom, Republika Hrvatska postigla je i međunarodno priznanje svoje neovisnosti".

Zemlje koje su prednjačile u diplomatskim nastojanjima za međunarodno priznanje Hrvatske, svakako su bile Sveta Stolica i Njemačka. Vatikanska diplomacija, kao prva u svijetu, još je 3. listopada 1991. godine objavila da radi na hrvatskome međunarodnom priznanju.

Toga dana Hrvatsku su za redom priznale: Belgija, Velika Britanija, Danska, Malta, Austrija, Švicarska, Nizozemska, Mađarska, Norveška, Bugarska, Poljska, Italija, Kanada, Australija, Francuska, Finska, Švedska. To su već prije učinile Sveta Stolica, Njemačka, Island, Estonija, Litva, Latvija, Slovenija, Ukrajina i San Marino.

Toga datuma obilježava se i 20. obljetnica uspješno obavljene mirne reintegracije i završetka mandata UNTAES-a, kada je završen proces okupiranih područja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. 

Veliku zaslugu u tim procesima, što nikada nećemo zaboraviti, imali su naši hrabri hrvatski branitelji, koji su pod vodstvom prvog predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana, spremno stali u obranu Domovine.