O općini

Print

Ustrojstvo općine Bogdanovci

 

 

Marko Barun bacc.admin.publ. 
Načelnik
Tel/fax: 032/576-006

Mario Pavlović 
Zamjenik načelnika
Tel/fax: 032/576-006
Jaroslav Međeši, dipl. oec.
Zamjenik načelnika - predstavnik nacionalnih manjina
Tel/fax: 032/576-128
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:
Ivan Pole dipl. ecc.
Pročelnik
Tel: 032/576-904

Maja Župan 
administrativni referent
Tel/fax: 032-576-903
Jelka Harhaj
spremačica