O općini

Print

.

 

Dobrodošli na službene web stranice Općine Bogdanovci putem kojih želimo uspostaviti što bolju komunikaciju između općinske uprave i Vas građana, kao i informirati svekoliki svijet o svojoj postojanosti na ovim područjima.


Općina Bogdanovci konstituirana je kao jedinica lokalne samouprave unutar Županije vukovarsko-srijemske u čijem sastavu se nalaze naselja: Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci. Graniči sa šest jedinica lokalne samouprave: na jugu i jugo-zapadu sa Općinom Stari Jankovci, na zapadu sa Općinom Nuštar, na sjeveru sa Općinom Trpinja i Gradom Vukovarom, na istoku sa općinama Negoslavci i Tompojevci. Po površini Općina Bogdanovci je znatno ispod srednje veličine općine u Županiji. Općina Bogdanovci površine je 51,7 km2, a prema popisu stanovništva iz 2001. godine imala je 2.366 stanovnika, koji su živjeli u statistički promatrano tri naselja: Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci. Gustoća naseljenosti Općine 2001. godine iznosila je 45,7 st/km2 (a 1991. godine 69,29 st/ha). Općina Bogdanovci zauzima 2,1% površine Županije, a stanovništvo Općine sudjeluje s 1,2% u broju stanovnika Županije.

Prema popisu stanovništva 2001. godine u općini Bogdanovci živi 2.366 stanovnika, a u samom općinskom središtu Bogdanovcima 803 stanovnika ili 1/3 stanovništva općine. Ako promatramo ukupan broj stanovnika na prostoru današnje općine (3 naselja) od 1948. godine do 2001. godine možemo konstatirati tendenciju rasta broja stanovnika do 1971. godine, a zatim stalnog opadanja broja stanovnika sve do danas. Naravno najveći pad broja stanovnika prisutan je u vremenskom razdoblju od 1991. do 2001. godine, uzrokovan ratnim događanjima. U tom se razdoblju stanovništvo s predratnih 3.167 stanovnika (100%) smanjilo na današnjih 2.366 stanovnika (75%), tj. općina je izgubila 25% svoje predratne populacije. Danas su procesi obnove i povratka još u tijeku, te se ne može govoriti o konačnom broju stanovnika na ovom području. Iako broj stanovništva iz godine u godinu opada, uz gospodarsako jačanje i odgovarajuću strategiju razvoja ipak se očekuje povećanje broja stanovništva u budućnosti.

 

Print

Ustrojstvo općine Bogdanovci

 

Juraj Mihajlović 
Načelnik
Tel/fax: 032/576-006
Ivan Pole dipl. ecc.
Pročelnik
Tel: 032/576-904

Mario Pavlović 
Zamjenik načelnika
Tel/fax: 032/576-006

Jaroslav Međeši, dipl. oec.
Zamjenik načelnika - predstavnik nacionalnih manjina
Tel/fax: 032/576-128
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:

Maja Župan 
administrativni referent
Tel/fax: 032-576-903
Jelka Harhaj
spremačica

 

Print

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom općine.

Općinsko vijeće ima 13 članova izabranih na način određen zakonom.

Članovi vijeća su:

 

1. Kata Božić             
2. Željko Ergović                  
3. Ivan Božić - potpredsjednik općinskog vijeća                                 
4. Mirko Hardi                                        
5. Pavica Filkovac                                            
6. Tomislav Rac                    
7. Marijana Džudžar                              
8. Marko Budeš                      
9. Andrija Krizmanić - predsjednik općinskog vijeća
10.Mato Filkovac                  
11.Damir Doroghazi  - potpredsjednik općinskog vijeća
12. Miroslav Morhan   
13. Nevena Paljušaj