Print

Peta SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BOGDANOVCI

Sazivanje pete Sjednice općinskog vijeća Općine Bogdanovci

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bogdanovci U 2017. godini

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bogdanovci za 2018. godinu

Proračun Općine Bogdanovci za 2018. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Bogdanovci za 2017 godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Bogdanovci

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Bogdanovci za 2018. godinu

Odluka o općinskim porezima Općine Bogdanovci

Projekcija proračuna za razdoblje 2019.-2020. god.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Program socijalne skrbi

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018 g.

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Bogdanovci za 2018. godinu

Program javnih potreba za udruge od posebnog interesa za Općinu Bogdanovci za 2018. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Bogdanovci za 2018. godinu

Smjernice za organizacije i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Bogdanovci za razdoblje od 2018. do 2021.godine

Zaključak o prihvaćanju analize stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu i donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite i plana razvoja civilne zaštite za 2018. godinu na području Općine Bogdanovci

 

Print

TREĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BOGDANOVCI