Print

Obavljen tehnički nadzor Vodovoda grada Vukovara na zahtjev načelnika Općine Bogdanovci

 

Prema tehničkom nadzoru koji je obavljen u razdoblju 14. svibnja - 05. lipnja 2018. utvrđeni su određeni nedostaci koji će biti otklonjeni. Zbog nedovoljne količine vode u Ulici Naselje stadion i dio ulice Bana Josipa Jelačića, na lokacijama podkapacitiran je cjevodvod, tako da se uslijed povećane potrošnje za vrijeme toplijeg vremenskog razdoblja ne može biti ostvaren veći kapacitet vode. Vodovod grada Vukovara je u svom Planu gradnje za 2018. godinu uvrstio projektiranje vodovodne mreže u Bogdanovcima za dio koji nije obuhvaćen "Projektom Vukovar" tako da se tek nakon rekonstrukcije vodovodne mreže može očekivati zadovoljavajuća količina vode. Od strane Hrvatskih voda nisu odobrena sredstva za projektiranje za tekuću godinu, temeljem toga načelnik Općine će inzistirat da se projektiranje od strane Hrvatskih voda uvrsti u iduću godinu, ali radi brže realizacije dugotrajnog postupka Općina će u skladu sa svojim mogućnostima pokušati sama riješiti svojim sredstvima.

Kanalizacija u dijelu ulica u naselju Bogdanovci koja nije obuhvaćena i izvedena "Projektom Vukovar" dio kanalizacije nije obuhvaćen i izveden zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa iz razloga što je dio puta kod Naselja stadion i Bana Josipa Jelačića u privatnom vlasništvu. Vodovod je u svom Planu gradnje za 2018. godinu uvrstio projektiranje kanalizacijske mreže u Bogdanovcima za dio koji nije obuhvaćen "Projektom Vukovar". Od strane Hrvatskih voda nisu nam odobrena sredstva za projektiranje za tekuću godinu. Kao što je u pitanju vodovodna mreža tako i za kanalizaciju Općina Bogdanovci će inzistirati i dalje na realizaciji postupka i sredstvima, ako bude potrebno i uvrstiti u svoj proračun kako bi se riješio problem.

U naselju Petrovci na određenim ulicama gdje su oštećenja nogostupa i kolnih ulaza, te vodomjerna okna bit će sanirana od strane Izvođača u što kraćem vremenu.

Projektna dokumentacija za kanalizaciju u naseljima Petrovci i Svinjarevci za iduću godinu uvrstit će se u plan gradnje projektiranje kanalizacije u predmetnim naseljima i ukoliko bude odobreno od strane Hrvatskih voda, iduću godinu očekujemo izradu idejnog i glavnog projekta.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja možete nam se javiti porukom na stranici Općine Bogdanovci.