Print

Savez Rusina Republike Hrvatske

 

Na 50-tu obljetnicu Saveza Rusina Republike Hrvatske uz župana Vukovarsko-srijemske županije gosp. Galića, zamjenika gradonačelnika grada Vukovara gosp. Pavličeka nazočio je i načelnik Općine Bogdanovci gosp. Barun.

 

Pod pokroviteljstvom Hrvatskog Sabora i Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, a uz financijsku potporu Vukovarsko-srijemske županije, Grada Vukovara i Općine Bogdanovci, u prigodi 50. obljetnice Saveza Rusina Republike Hrvatske, 40. obljetnice Etnografske zbirke Rusina Republike Hrvatske i 50. obljetnice KUD-a Osif Kostelnik Vukovar u Vukovaru i Petrovcima je od 1. do 3. lipnja, održana 45. manifestacija kulture Rusina Republike Hrvatske „Petrovačko zvono 2018“.
Rusini su time na svečani način obilježili ove važne jubileje za rusinsku zajednicu koja je malobrojna i prema zadnjem popisu stanovništva broji 1936 Rusina.
Time su još jednom ukazali zajednici u kojoj žive i rade, kako Rusini na ovim prostorima žive skoro 200 godina i do sada su sačuvali svoju kulturu , tradiciju , vjeru , jezik i očuvali najveće vrijednosti jednoga naroda a to je identitet i ime.
I ne samo to već i kako poštuju i uvažavaju bogatstvo različitosti, svakodnevno žive toleranciju jer jedino tako svijet može biti bolji, a svima budućnost sigurna i sretna.